5 gode råd til præsentationsteknik og den gode præsentation

Er du interesseret i flere anvendelige værktøjer inden for præsentationsteknik, kan du læse mere om vores kursus Præsentationsteknik her: http://www.tack.dk/kurser-praesentationsteknik.asp & Dramatisk kommunikation her: http://www.tack.dk/kurser-dramatisk-kommunikation.asp

Det er ikke lige let for alle, at tale foran forsamlinger eller præsentere et produkt, en strategi eller lign. Nogle bliver skrækslagne ved tanken, andre er nærmest født til det. Uanset udgangspunktet kan alle lære at gennemføre en god præsentation. Til dette findes der en række forskellige redskaber og teknikker, som du kan benytte dig af, når du skal præsentere. Dette vil øge dine muligheder for at brænde igennem med dit budskab, uanset hvor dit nuværende kompetenceniveau ligger. Kig nærmere på vores video som giver dig 5 gode råd til præsentationsteknik, hvis du har interesse heri: Få den gode start, Forbered dig grundigt, Skab billeder, Brug din stemme og Udnyt din mimik.

Alt afgørende for en god præsentation er, at du kommer godt fra start. Det er vigtigt, at du fra starten formår at fange dine tilhøreres opmærksomhed. Derfor er det en rigtig god idé at planlægge, hvordan du vil begynde din præsentation og vide præcis, hvad du vil sige i de første 3-4 sætninger. Din indledning kan du styrke ved målrettet træning, hvilket efterlader mere ro og overskud til at fokusere på dit kropssprog, din stemme og selve leveringen af dit budskab.

Udover at være fuldstændig sikker i præsentationens indledning, er det selvfølgelig også afgørende, at du generelt er velforberedt. For at få det optimale ud af den taletid, du har fået stillet til rådighed, bør du på forhånd have fastlagt en struktur og en indholdsmæssig tidslinje. Dette betyder ikke at du skal have en eksakt drejebog med hver enkelt sætning, da det fungerer bedst, hvis der er plads til improvisation. Så længe du forstår at afsætte den fornødne tid til alle dine planlagte indholdspunkter, er evnen til at improvisere er en vigtig del af en god præsentationsteknik, som får dig til at udstråle overskud, professionalitet og troværdighed.

Ved vores synssans forekommer 80% af vores indlæringsevne – at du forstår at implementere billeder i din præsentation, er derfor vigtig. Dette kan gøres både ved hjælp af metaforer i dit sprog eller ved at fortælle en historie eller knytte en anekdote til det budskab, du søger at levere, og/eller ved at anvende billeder i selve din præsentation. Skaber du billeder for dine tilhørende, enten direkte via synssansen eller indirekte i deres bevidsthed, stimulerer du deres forestillingsevne. Dette vil øge deres engagement under din præsentation, og forøge chancen for, at du og dine budskaber efterfølgende vil blive husket.

Det er også vigtigt at understrege vigtigheden af brugen af din stemme, når du præsenterer, selvom synssansen ejer størstedelen af betydningen for den menneskelige indlæringsevne. At vælge de rigtige ord og formuleringer er én ting, at sige dem på en varieret og fængende måde, er noget andet. Du bør derfor stræbe efter at udnytte dine retoriske virkemidler, din volumen, intonation og din artikulation, så dine tilhøreres opmærksomhed stimuleres. At være opmærksom på måden, hvorpå du bruger din stemme kan være til stor gavn for dine fremtidige præsentationer.

Din mimik er ligeledes noget, som kan være med til at styrke dit budskab over for dit publikum. Ansigtet indeholder mange mindre muskler, som alle kan være med til at nuancere dine ansigtsudtryk. Undersøgelser har vist, at ansigtets mimik er et effektivt redskab til at få en forståelse af, hvordan andre mennesker har det. Derfor er der en meget større chance for, at dit publikum vil lade sig rive med, påvirkes af og huske din præsentation, hvis de føler, du er oprigtigt engageret i det du fortæller om.