Absorberings materialer

Absorberingsmaterialers evne til at ”suge” benzin/alkohol” til sig. Videoen viser – helt uvidenskabeligt – forskellige absorberingsmaterialers evne til at opsuge benzin/alkohol. Hovedkonklusion: når den brandfarlige væske opsuges i absorberingsmaterialet, afgiver den stadig antændelige dampe, hvorfor opsamling skal håndteres iført fuld åndedrætsbeskyttelse og ved hjælp af gnist-frit værktøj.