Beredskabet ved indsamling af vilde fugle ved fugleinfluenza

Videoen viser sammenhængen i, hvordan beredskabet er skruet sammen, ved registrering, indsamling og analyse af døde vilde fugle ved mistanke om fugleinfluenza.
Filmen viser hvad de forskellige aktører i beredskabet laver, og man får dermed et overblik over, hvordan hele beredskabet hænger sammen.

Målgruppen er Befalingsmænd, værnepligtige og frivillige i Beredskabsstyrelsen, samt medarbejdere i Fødevarestyrelsen, Fødevarestyrelsens 3 veterinærenheder og Danmarks Tekniske Universitet / Veterinærinstituttet. (DTU VET)

Ved anvendelse i Beredskabsstyrelsen kan filmen suppleres med nedenstående to videoer.

Undervisningsvideo i beskyttelsespåklædning og procedure: https://www.youtube.com/watch?v=hAoionKPBy8&t=18s

Instruktionsvideo Sådan blandes VIRKON S: https://www.youtube.com/watch?v=ZVNXEOs5QMw&t=20s