Beredskabsstyrelsens indsats ved oversvømmelser efter stormflod

Videoen beskriver, hvad en stormflod er. Videoen bruges ved dilemmaøvelser. Den beskriver opgaverne med at pumpe vand, bygge diger med sandsække og mobile dæmninger. Og vi ser på, hvordan droner i fremtiden vil hjælpe med at gøre indsatsen mod oversvømmelser endnu bedre.