Beskyttelsesniveau og vejledning i blanding af desinfektions midlet VIRKON S

Denne video viser, hvilke værnemidler der skal anvendes ved arbejde med desinfektions midlet VIRKON S.
Den beskriver også blandingsforhold, holdbarhed mm.

Instruktionsvideoen er målrettet frivillige, værnepligtige og ansatte i Beredskabsstyrelsen