Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi, Syddansk Universitet

Mikkel fra Lærigs- og Oplevelsesteknologi fortæller om sit studie.

Som civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi kan du være med til at skabe fremtidens legetøj. Tænk på, hvor smart din mobiltelefon er i dag — og prøv så at forestille dig, hvad den kan bruges til om 10 år? Og hvordan ser fremtidens computerspil, legepladser og undervisningslokaler ud?

Se mere her:
http://www.sdu.dk/optek
http://www.facebook.com/pages/L%C3%A6rings-og-Oplevelsesteknologi-SDU/1622900…

___________________________

Civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi på Syddansk Universitet

Som civilingeniør i Lærings- og Oplevelsesteknologi kan du være med til at skabe fremtidens legetøj. Tænk på, hvor smart din mobiltelefon er i dag — og prøv så at forestille dig, hvad den kan bruges til om 10 år? Og hvordan ser fremtidens computerspil, legepladser og undervisningslokaler ud?

Som studerende på uddannelsen Lærings-og Oplevelsesteknologi på Syddansk Universitet kommer du også på feltarbejde i brugernes rette miljø, hvor du undersøger deres behov, får gode ideer og afprøver produkterne. Du bliver klogere på, hvordan mennesker oplever, leger, lærer og udtrykker sig.
Uddannelsen kombinerer ingeniørvidenskab og medieteknologi med viden om, hvordan mennesker lærer og leger. Det giver dig en forståelse for, hvordan leg og oplevelser fungerer i den kulturelle sammenhæng, de indgår i.

Uddannelsens opbygning
Civilingeniøruddannelsen består af en treårig bachelor- og en toårig kandidatuddannelse. Halvdelen af din studietid er du i gang med valgfrie kurser, bachelorprojekt og dit speciale. Derudover er der mulighed for udlandsophold.

Kom på besøg
Du kan komme på besøg og være ingeniørstuderende for en dag. Kontakt os på telefon 6550 7522.

Adgangskrav
Der er fri adgang til uddannelsen, hvis du opfylder adgangsbetingelserne. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på et halvt til et helt år

Semestertema
Hvert semester på bacheloruddannelsen er centreret om et tema, der knytter fagene indholdsmæssigt sammen:
• 1. sem: Spil
• 2. sem: Læring
• 3. sem: Design og interaktion
• 4. sem: Leg og agenter
• 5. sem: Agenter og interaktion
• 6. sem: Bachelorprojekt
En stor del af undervisningstiden på de fire første semestre er afsat til projekter, hvor du sammen med andre studerende bruger teorien til at udvikle fx en spilprototype eller et interaktivt system til at støtte geografiundervisningen i folkeskolen.

Bacheloruddannelsen varer tre år. Efter de tre år tager du den toårige kandidatuddannelse og bliver dermed civilingeniør. Her har du mulighed for at specialisere dig i netop de fagområder, du interesserer dig for.

Projektarbejde og problemløser for virksomheder
Du bliver en del af et projektbaseret studiemiljø, hvor du arbejder i projektgrupper med dine medstuderende.
På 6. semester udarbejder du dit bachelorprojekt — ofte i samarbejde med en højteknologisk virksomhed.

Ansøg om optagelse her: https://www.optagelse.dk/kot/pages/application/kotIndex.jsf