Droner: Brand på Fredericia Havn

Filmen viser droneoptagelser fra arbejdet med at slukke en brand på Fredericia Havn i februar 2016. Under branden brugte Beredskabsstyrelsen droner til at skabe overblik over skadestedet for indsatsledelsen og til at overvåge spredning af olie i det nærliggende farvand.
Musik: Overture af Tchaikovsky