Introduktion til overgangsuddannelsen for indsatsledere

I filmen fortæller kursusleder Per Gregersen om overgangsuddannelse for indsatsledere i beredskabet. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, www.brs.dk.