Jobsøgning og LinkedIn – Tips til sociale medier i forbindelse med jobsøgning|AS3 Transition

Hvilken rolle spiller dit image på de sociale medier i en potentiel jobsituation? Og hvilke medier kan rent faktisk hjælpe dig i din jobsøgning?

Ifølge Hanne Blume, HR-Direktør hos DONG Energy, er især LinkedIn et medie, de benytter. Hør i videoen, hvilke faktorer, der gør din LinkedIn-profil til et bedre match til dit kommende job.

Hvordan bruger man LinkedIn i jobsøgning?:
Ifølge Hanne Blume slår de hos DONG Energy ikke blot alle deres opslåede stillinger op gennem de traditionelle kanaler, men også på LinkedIn. Ved at følge den virksomhed, man som jobsøgende har interesse i, kan man altså eventuelt få updates om aktuelle stillinger i virksomheden.

I rekrutteringen benyttes LinkedIn og andre sociale medier også ofte som et baggrundstjek af den potentielle jobkandidat. Derfor er det vigtigt, at man holder sin LinkedIn profil opdateret med relevante informationer, både personligt og professionelt.

En del af et outplacementforløb hos AS3 Transition er også at lære at anvende de sociale medier som eksempelvis LinkedIn i jobsøgningen. I et outplacementforløb kan du finde hjælp til, hvordan din LinkedIn profil skal stilles op og hvordan du selv bruger den i din jobsøgning.

Hvis du vil vide mere om indholdet af et outplacementforløb hos AS3 Transition, kan du besøge vores hjemmeside:
http://www.as3transition.dk/outplacement/outplacement-forloeb/

Hvad kigger HR-folk efter på LinkedIn?:
Ifølge Hanne Blume er noget af det vigtigste ved en jobansøgers LinkedIn profil, at den får ansøgeren til at fremstå professionel. For eksempel skal ansøgeren ikke anvende et feriebillede, taget i uformelle omgivelser, men et billede, der gengiver ansøgeren, som han eller hun ville fremstå på arbejdspladsen.

LinkedIn profilens struktur har også betydning for, om profilens ejer bliver taget i betragtning til en jobsamtale. LinkedIn profilen skal være velbeskrevet og gengive jobansøgerens faglige og personlige kvalifikationer, erfaringer og præstationer. På den måde kan virksomheden nemt se, hvorvidt der er et match mellem ansøgeren og virksomheden.

Hvis du vil vide mere om, hvem der kan komme i betragtning til et outplacementforløb hos AS3 Transition, som blandt andet vægter brugen af sociale medier i jobsøgningen højt, kan du læse denne artikel af Lisbeth Bygsø-Petersen, fagchef for Outplacement hos AS3 Transition:
http://blog.as3transition.dk/outplacement/outplacementforloeb_hvem

Hvad betyder mængden af forbindelser på LinkedIn?
Mængden af forbindelser er ikke nær så vigtigt som relevansen af de forbindelser, ansøgeren har gjort i sin karriere. Et relevant og brugbart netværk på LinkedIn har en langt højere værdi end mange forbindelser, som ansøgeren ikke kan trække på eller har nogen relevans for vedkommendes område.

Virksomheden kan også vurdere de sociale relationer, en ansøger tidligere har gjort på andre arbejdspladser, da det er naturligt at opnå nogle forbindelser gennem de arbejdspladser, man har været tilknyttet.

En del af et outplacementforløb hos AS3 Transition er fokus på at bruge sit netværk. Her tager vi udgangspunkt i den enkelte kandidats eget netværk, men forsøger også at udvide dette netværk gennem tilbud om netværkscafeer, hvor kandidaten kan møde andre kandidater med et netværk inden for samme karriere eller andre interessante jobområder.

Hvis du vil vide mere om brugen af netværk i outplacementforløb, kan du læse denne artikel af Lisbeth Bygsø-Petersen, fagchef for Outplacement i AS3 Transition, på AS3 Transitions blog:
http://blog.as3transition.dk/outplacement/outplacementforloeb-indhold

AS3 Transition tilbyder udover rådgivning om opsigelser, opsigelsesprocesser og outplacementforløb også jobrådgivning. Læs mere på:
http://www.as3transition.dk/outplacement