Lene Holm Pedersen – styring og motivation i den offentlige sektor

Hvad motiverer de offentligt ansatte? Hvad fjerner deres motivation? Og hvilken rolle spiller de offentlige ledere i forhold til, om styringen opfattes som kontrollerende eller understøttende?