MinUddannelse – forløb

Introduktion til hvordan du opretter et læringforløb med Fælles mål og læringsmål