Rebredning: Højderedning med reb

Med tov, taljer og friktion kan redningsfolk redde syge og sårede ned fra højden. Se klippet. Unbdervisningsfilm for redningsberedskabet.