Reportage fra indsats mod mund og klovsyge – ØVELSE

Fødevarestyrelsens skalleringsrapport viser, at fra udbruddets start og to uger frem, skal der anvendes 400 mand i beredskabet med at stoppe udbruddet. Efter nogle uger vil antallet fra 400 blive reduceret. Beredskabsstyrelsen er den operative partner i dette beredskab. Opgaverne er desinficering af aflivede dyr, desinficering af materiel og køretøjer, samt dekontaminering af dyrlæger og eget personel. Alt skal desinficeres inden personel og materiel kan rykke frem til ny gård, ny besætning. Det kræver uddannelse og træning at arbejde i miljø, hvor biosikring er påkrævet. Denne uddannelse og kapacitet har Beredskabsstyrelsen og Redningsspecialister som de eneste i Danmark.

Et udbrud af smitsom husdyrssygdom, som eksempelvis mund- og klovsyge vil, ifølge Fødevarestyrelsen, koste omkring 7,2 milliarder kroner i tabt eksport, og det under forudsætning af, at det beredskab, EU stiller som krav for fortsat samhandel, er på plads og udføres efter gældende retningslinjer. EU stiller med et hold af eksperter der vurdere om Danmark gør det rigtige og i tilstrækkeligt omfang. Hvis ikke, kan ingen forudsige hvad et udbrud vil koste i tabt eksport.