Rød rygende salpetersyres farlige reaktioner

Ved sammenblanding af rød rygende salpetersyre med f.eks. kobber eller svovl dannes der meget giftige nitrøse gasser.
I videoen gennemgås indsatstaktikken for et sådant uheld, samt hvilke punkter man skal være opmærksom på i forbindelse med sådan et uheld. Undervisningsfilm for redningsberedskabet.