Sådan bruger du højtrykskompressor

Videoen viser nogle af de vigtigste elementer ved opsætning og drift af højtrykskompressor under indsats. Videoen bruges til instruktion og repetition af allerede uddannede brugere af højtrykskompressor.
En højtrykskompressor er en mobil kompressor, der bruges til at fylde de luftflasker brandmænd bruger under indsats. Beredskabsstyrelsen kan – uden beregning – rekvireres af brandvæsnet til fyldning af luftflasker.