Samarbejde og sporbevaring under brandslukning

Undervisningsvideo for brandfolk.
Videoen fortæller om samarbejde mellem brandfolk og politiet på et brandsted. Ved at være opmærksom på brandforløb, hvordan huset er indrettet og huske hvad man foretog sig under slukningsarbejdet, kan brandfolkene komme med værdifuld oplysning til brandårsagsefterforskning. Sporbevaring er også vigtigt under brandslukning.
Filmen er delt op i afsnit. Filmen varer alt i alt 20 minutter
Filmen er produceret i 2003.