Sund Livsstil 2015 – Klinik for Fodterapi (testimonial)

Testimonialvideo: Kia Rasmussen – Fodterapeut, Klinik for fodterapi – Sund Livsstil 2015