TAKTISK ANVENDE AF DRONER I REDNINGSBEREDSKABET

Kursus i taktisk anvendelse af droner i redningsberedskabet. Læs mere her: http://brs.dk/uddannelse/kurser/kursuskatalog/Pages/taktisk-anvendelse-af-droner.aspx