Træning i at fjerne træer efter stormfald

Træer kan være farlige: Hvis et træ vælter i stormen kan det ligge i spænd, og det kan være farligt for redningsfolkene. En maskine gør det muligt at træne i at fjerne “farlige” træer. Undervisningsfilm for redningsberedskabet.