Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen

I denne film bliver du introduceret til værnepligt ved Beredskabsstyrelsen, der er en central del af katastrofeberedskabet i Danmark. Vi rykker ud ved større eller komplekse hændelser, hvor der kræves meget mandskab, særligt materiel eller ekspertise. Det gælder alt fra storme, skybrud, de største ildebrande, olieforureninger, udslip af farlige kemiske stoffer osv.

Værnepligten i Beredskabsstyrelsen er på ni måneder, og bagefter kan du kalde dig for certificeret redningsspecialist. Uddannelsen gør dig i stand til at løse specialiserede og komplekse redningsopgaver:

– Efter en måned indgår du i den døgnbemandende udrykningsvagt
– Efter tre måneders uddannelse er du fuldt uddannet og certificeret brandmand.
– Efter fire måneders uddannelse er du uddannet CBRN-specialist
– Efter seks måneder er du uddannet som national Urban Search and Rescue (USAR) specialist

Redningsspecialistuddannelsen er opbygget, så du gradvist tilegner dig flere og flere kompetencer, ligesom du stilles over for udfordringer med stigende sværhedsgrad og kompleksitet igennem uddannelsen.

Du får også masser af mulighed for at udvikle dig som menneske igennem de udfordringer, som du stilles over for. Det gælder for eksempel:
– Slukning af brand inde i et flere hundrede grader varmt brændende hus
– Redning af personer fra toppen af en høj silo, hvorfra du firer dig ned med en båre.
– Redde personer, som er kommet til skade i en sammenstyrtet bygning, hvor du skal skabe lodret adgang igennem et 35 cm tykt armeret betondæk – vel at mærke nedefra og med en frihøjde på måske kun 75 cm og næsten ingen plads at arbejde på.

Efter endt uddannelse modtager du en lang række beviser for dine erhvervede kompetencer. Beviser, der er direkte adgangsgivende til et efterfølgende arbejde i et kommunalt brandvæsen, et entrepriseberedskab eller i Beredskabsstyrelsen. Du modtager også en række civilt kompetencegivende beviser inden for førstehjælps-, livredder- og arbejdsmiljøområdet.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: www.brs.dk