Vejledning for redningsberedskabet: Håndtering af uheld med solceller

Vejledning i håndtering af uheld i eller omkring solcelleanlæg. Undervisningsvideo målrettet ansatte i redningsberedskabet.