Viden og udvikling – brug af droner til ledelsesstøtte beredskabet

Beredskabsstyrelsen har, i samarbejde med Kommunale Redningsberedskaber fra ind- og udland, gennemført en række feltforsøg med droner. Formålet er at undersøge og udvikle en taktisk metode for samspillet mellem indsatslederen og dronepiloten ved brand.

Et prøvekursus i ”Taktisk anvendelse af droner ved brand” forventes at blive afviklet sidst i oktober/start november.

”Vejledninger ved anvendelse af droner ved CBRN, eftersøgninger med mere, udarbejdes efterhånden, som ”best practice” er undersøgt på et vidensbaseret grundlag. ”